Het Bikethrough model

Omdat veranderen een natuurlijk en aangenaam proces moet zijn met maximale betrokkenheid van de medewerkers, hebben we het Bikethrough model ontwikkeld.

Het Bikethrough model gebruikt de fiets als metafoor om naar bedrijfsprocessen te kijken: Elk fietsonderdeel staat voor een specifiek bedrijfsproces. Door middel van discussies stelt men de “fiets” samen die vandaag het best het bedrijf voorstelt. Vervolgens bepaalt men welke “fiets” men in de toekomst wil en start het veranderingsproces.

Er zijn heel wat analysemodellen beschikbaar om organisatieveranderingen te begeleiden. Helaas zijn deze modellen vaak abstract en complex waardoor mensen angstig aankijken tegen het veranderingsproces en meestal niet lang enthousiast blijven. Dit is natuurlijk jammer voor het bedrijf en de medewerkers, zowel financieel als motivationeel.

Kenmerken van het Bikethrough model:

Eenvoudig

Participatief

Visueel

Uitnodigend

Het Bikethrough model garandeert dat veranderingsprocessen door alle medewerkers gedragen worden en dat mensen continu gestimuleerd worden om het beter te doen. Indien u meer informatie wenst over het Bikethrough model, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wedden dat u even enthousiast zal worden als wij en anderen die al met het model werken?

Interesse in onze diensten?

We sturen je in de juiste richting.

Contact

Stekkestraat 3
2235 Hulshout